Politechnika Poznańska

Centrum Praktyk i Karier
Studentów i Absolwentów

    English version
Menu
Kontakt
Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 7:30 - 15:00

ul. Kórnicka 5 (DS nr 3), pok. 37
61-132 Poznań
tel 048 61 6652010
fax 048 61 6652770
cpk@put.poznan.pl
Era Inżyniera
www.ei.put.poznan.pl
Wiedza dla gospodarki
http://www.wdg.put.poznan.pl/
KGOW
http://kgow.put.poznan.pl/
Oferty Ernst & Young

Partnerzy
Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu
Wojewódzki Urząd Pracy


www.fundacjapp.poznan.pl

www.afera.com.pl

karieria.com.pl

globaltalents.pl

Praca Poznań

Akademia Alana Bita

Księgarnia Między Słowami

Stowarzyszenie Studentów z Niepełnosprawnościami Politechniki Poznańskiej 'Nieprzeciętni'

Job-Tech.pl
 
Aktualności
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Poznań Specjalista w Sekcji Serwisu
17-07-2017 (aktualizacja 17-07-2017)

logo_imgwInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Poznaniu

 

       zatrudni pracownika na stanowisko: specjalista w  Sekcji Serwisu

wymiar etatu: 1 etat

Miejsce pracy:  Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej

  Ul. Dąbrowskiego 174/176, 60-594 Poznań

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe inżynieryjno-techniczne lub średnie techniczne preferowane z kierunków automatyka, robotyka, mechatronika, elektromechanika, elektrotechnika i pokrewnych;
 • prawo jazdy kat. B;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w terenie (obsługa elektronarzędzi, praca na wysokościach pow. 3 m);
 • dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe);
 • uprawnienia SEP w zakresie E;

·         bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel);

·         komunikatywna znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej);

·         umiejętność pływania;

·         niekaralność;

·         skrupulatność i odpowiedzialność;

·         umiejętność pracy pod presją czasu;

 • umiejętność pracy w zespole, jak i samodzielnego działania.

Pożądane:

 • doświadczenie w wykonywaniu pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych;
 • uprawnienia SEP w zakresie D plus pomiary do 1kV;
 • doświadczenie w pracy terenowej lub w serwisie aparatury pomiarowej;
 • znajomość czytania schematów elektrycznych i rysunków technicznych;
 • doświadczenie w serwisowaniu urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
 • doświadczenie w diagnostyce awarii i ich przyczyn;
 • praktyczna znajomość techniki mikroprocesorowej, automatyki przemysłowej, elektroniki,  mechaniki, a także budowy i obsługi automatycznych urządzeń pomiarowych;
 • praktyczna umiejętność posługiwania się elektronarzędziami;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów w terenie.

Zakres obowiązków:

·         praca na stanowisku specjalisty w Sekcji Serwisu w Dziale Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Poznaniu;

·         odpowiedzialność za nadzór, utrzymanie oraz rozwój systemów pomiarowych zainstalowanych na sieci stacji pomiarowych Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej;

·         codzienna analiza sprawności i poprawności funkcjonowania systemów pomiarowych;

·         praca w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych w ciągu całego roku;

·         praca w aplikacjach bazodanowych, wykonywanie sprawozdań, protokołów obowiązujący na przedmiotowym stanowisku.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w młodym zespole;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • szkolenie stanowiskowe;
 • prywatną opiekę medyczną.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         CV;

·         list motywacyjny;

·         oświadczenie o treści:

"Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) – przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji niniejszego oraz przyszłych procesów rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/łam poinformowany/na o prawach do wglądu, zmiany, usuwania danych osobowych.”

Oferty niezawierające powyższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 • podczas rozmowy kwalifikacyjnej mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

 

Termin i forma składania dokumentów:

Dokumenty prosimy składać w terminie do dnia: 21.07.2017 r.  

·         drogą elektroniczną na adres:

 Marika.Kornas@imgw.pl

       lub

·         listownie/osobiście poprzez dostarczenie koperty z dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Poznaniu

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej

ul. Dąbrowskiego 174/176

60-594 Poznań

z dopiskiem „Serwis”

 

 
    Copyright © 2004-2008  cpk.put.poznan.pl, All rights reserved Strona stworzona przez CZSK PP