Politechnika Poznańska

Centrum Praktyk i Karier
Studentów i Absolwentów

    English version
Menu
Kontakt
Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 7:30 - 15:00

ul. Kórnicka 5 (DS nr 3), pok. 37
61-132 Poznań
tel 048 61 6652010
fax 048 61 6652770
cpk@put.poznan.pl
Era Inżyniera
www.ei.put.poznan.pl
Wiedza dla gospodarki
http://www.wdg.put.poznan.pl/
KGOW
http://kgow.put.poznan.pl/
Oferty Ernst & Young

Partnerzy
Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu
Wojewódzki Urząd Pracy


www.fundacjapp.poznan.pl

www.afera.com.pl

karieria.com.pl

globaltalents.pl

Praca Poznań

Akademia Alana Bita

Księgarnia Między Słowami

Stowarzyszenie Studentów z Niepełnosprawnościami Politechniki Poznańskiej 'Nieprzeciętni'

Job-Tech.pl
 
Aktualności
Zapraszamy studentów i doktorantów kierunków ścisłych, ekonomicznych i technicznych do wzięcia udziału w XIII Letnich Praktykach Badawczych.
19-06-2017 (aktualizacja 19-06-2017)

Zapraszamy studentów i doktorantów kierunków ścisłych, ekonomicznych i technicznych do wzięcia udziału w XIII Letnich Praktykach Badawczych.

Oferujemy:

- udział w seminariach, warsztatach w ramach poszukiwania nowych nisz technologicznych,

- możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy w obszarze technologii grafenowych,

- udział w różnorodnych projektach,

- rozwiazywanie rzeczywistych problemów firm i instytucji,

- łączenie badan naukowych z biznesem,

- prace w interdyscyplinarnych zespołach,

- najlepsze brytyjskie wzorce.

 

Dodatkowo, podczas praktyk, organizowane są szkolenia ze sposobów prezentacji, odpowiedniego tworzenia dokumentacji i inne. Projekty zakończone z reguły raportem podsumowującym, niejednokrotnie przekazywanym następnie zleceniodawcy prac.

Wymagania:

- zainteresowania naukowe w dziedzinach takich jak matematyka, informatyka, ekonomia, a także naukach technicznych,

- zapal i predyspozycje do pracy naukowej,

- chęć pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania doświadczenia zawodowego.

Zajmiesz się:

- praktycznymi zastosowaniami matematyki (np. modelowanie procesów przemysłowych, optymalizacja złożonych systemów);

- modelowaniem rynków finansowych, problemami algorytmicznego wsparcia sektora finansowego;

- analiza danych metodami statystycznymi, eksploracji danych czy Big Data;

- zarzadzaniem projektami i rozwijaniem start-upów

- future studies w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływu na różne obszary gospodarki;

 

Letnie Praktyki Badawcze odbywają się w okresie lipiec-wrzesień 2017 r. w Warszawie.

 

Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendacje od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: kontakt@praktyki.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny LPB/XT/2017.

Zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania się. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30.06.2017 r., jednak będą one oceniane na bieżąco, dlatego organizatorzy rezerwują sobie prawo do zakończenia ich przyjmowania w dowolnym momencie.

Więcej informacji dotyczących Letnich Praktyk Badawczych znajduje się na stronie: www.praktyki.waw.pl
    Copyright © 2004-2008  cpk.put.poznan.pl, All rights reserved Strona stworzona przez CZSK PP