Politechnika Poznańska

Centrum Praktyk i Karier
Studentów i Absolwentów

    English version
Menu
Kontakt
Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 7:30 - 15:00

ul. Piotrowo 3, pok. 327
(budynek z zegarem)
61-138 Poznań
tel 048 61 6652010
fax 048 61 6652770
cpk@put.poznan.pl
Era Inżyniera
www.ei.put.poznan.pl
Wiedza dla gospodarki
http://www.wdg.put.poznan.pl/
KGOW
http://kgow.put.poznan.pl/
Oferty Ernst & Young

Partnerzy
Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu
Wojewódzki Urząd Pracy


www.fundacjapp.poznan.pl

www.afera.com.pl

karieria.com.pl

globaltalents.pl

Praca Poznań

Akademia Alana Bita

Księgarnia Między Słowami

Stowarzyszenie Studentów z Niepełnosprawnościami Politechniki Poznańskiej 'Nieprzeciętni'

Job-Tech.pl
 
Niepełnosprawni na rynku pracy
Środowisko Dla Niepełnosprawnych Eko Salus
01-03-2013 (aktualizacja 01-03-2013)

Stowarzyszenie "Środowisko Dla Niepełnosprawnych Eko Salus" poszukuje osób niepełnosprawnych zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej wraz z otrzymaniem dofinansowania w wysokości do 40 tys. zł.

Poszukiwane osoby muszą mieszkać lub uczyć się na terenie powiatu: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego lub złotowskiego.

Wymagania:

- posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

- chęć założenia własnej działalności gospodarczej

- zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

- osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej

- mieszkające lub uczące się na terenie powiatu: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego lub złotowskiego.

Korzyści:

- uzyskanie dofinansowania w wysokości do 40 tys. zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie ww. powiatów

-  wsparcie pomostowe w wysokości 1 500 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy

- kompleksowy program szkoleniowo-doradczy w celu przygotowania do założenia i prowadzenia własnej firmy

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt e-mail: oferty@ekosalus.pl lub tel. 530-747-570.

W e-mailu proszę podać powiat, którego dotyczy aplikacja.

"NIEPRZECIĘTNI"
14-12-2009 (aktualizacja 14-12-2009)Więcej...

NIEPEŁNOSPRAWNI - NR 1 w PRACY!
23-04-2007 (aktualizacja 23-04-2007)Rozwój kariery osób niepełnosprawnych należy do naszych priorytetów. Naszym zadaniem jest pomoc w: organizowaniu przyjaznych praktyk i staży, w znalezieniu dobrej pracy, jak również doradctwo w zakresie wyboru i rozwoju ścieżki kariery Przygotowujemy dla Was także specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, treningu asertywności i przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych.Więcej...

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
28-03-2007 (aktualizacja 28-03-2007)
 Centrum Usług Doradczych dla Osób Niepełnosprawnych
Bezpłatne konsultacje (telefoniczne, mailowe, stacjonarne) doradców zawodowych, psychologa oraz prawnika. www.cud.idn.org.pl

 Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych
Oferty pracy dostępne w Centrum oraz publikowane na stronie internetowej www.biurokarier.idn.org.pl

 Kursy komputerowe połączone z Warsztatami Aktywizacji Zawodowej www.idn.org.pl/warsztaty/
       
Więcej...

OTWARTY RYNEK PRACY
10-02-2006

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pracę na takich samych warunkach jak kandydaci pełnosprawni. W grę mogą wchodzić jedynie przywileje wynikające z ogólnych przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych.
Drugą formą jest zatrudnienie na specjalnie przystosowanych i dobranych stanowiskach pracy, które musi mieć charakter indywidualny, uwzględniający potrzeby niepełnosprawnego pracownika, np. zniesienie barier architektonicznych dla zapewnienia swobodnej pracy i bezpiecznego poruszania się.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
10-02-2006

• prowadzenie banku informacji o wolnych miejscach pracy;
• pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych,
• organizowanie kontaktów z pracodawcami w ramach giełd pracy,
• informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy,
• informowanie o usługach EURES obejmujących pośrednictwo i doradztwo 
  pracy w państwach UE,

Publikacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu:
• „Niepełnosprawni w Wielkopolsce"

INSTYTUCJE RYNKU PRACY I ORGANIZACJE
10-02-2006
Instytucje rynku pracy i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych ...
Więcej...

UPRAWNIENIA PRACOWNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
10-02-2006
Czas pracy osoby niepełnosprawnej zależy od orzeczenia stopnia niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
Więcej...
    Copyright © 2004-2008  cpk.put.poznan.pl, All rights reserved Strona stworzona przez CZSK PP