Politechnika Poznańska

Centrum Praktyk i Karier
Studentów i Absolwentów

    English version
Menu
Kontakt
Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 7:30 - 15:00

ul. Piotrowo 3, pok. 327
(budynek z zegarem)
61-138 Poznań
tel 048 61 6652010
fax 048 61 6652770
cpk@put.poznan.pl
Era Inżyniera
www.ei.put.poznan.pl
Wiedza dla gospodarki
http://www.wdg.put.poznan.pl/
KGOW
http://kgow.put.poznan.pl/
Oferty Ernst & Young

Partnerzy
Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu
Wojewódzki Urząd Pracy


www.fundacjapp.poznan.pl

www.afera.com.pl

karieria.com.pl

globaltalents.pl

Praca Poznań

Akademia Alana Bita

Księgarnia Między Słowami

Stowarzyszenie Studentów z Niepełnosprawnościami Politechniki Poznańskiej 'Nieprzeciętni'

Job-Tech.pl
 
EUROPASS

Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie.

Europass to zestaw dokumentów umozliwiających lepsze prezentowanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji na obszarze całej Europy. W skład Europass wchodzą:

  • Europass- CV daje mozliwość zaprezentowania w jasny i wyczerpujący sposób informacji na temat wszystkich kwalifikacji i kompetencji posiadanych przez kandydata

  • Europass- Paszport Językowy stanowi uzupełnienie Europass CV,  mozliwosć zaprezentowania umiejętnosci językowych
  • Zobacz przykłady Europass - Paszportu Językowego

  • Europass- Mobilność umozliwia przedstawienie okresów, w których kandydat pobieral nauki w krajach innych niż kraj oczysty
  • Przykłady Europass - Mobilność

  • Europass- Suplement do Dyplomu dotyczy osiagnięć na poziomie szkoły wyższej
  • Przykłady Europass - Suplement do Dyplomu

  • Europass- Suplement do Świadectwa opisuje kompetencje i kwalifikacje odnotowane w świadectwie potwierdzającym odbycie kształcenia i szkolenia zawodowego
  • Przykłady Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Każdy z dokumentów może funkcjonować oddzielnie.

Formularz we wszystkich językach UE oraz instrukcja jego wypełnienia dostępne są bezpłatnie na stronie http://europass.cedefop.eu.int

Wzory dokumentow oraz więcej informacji znajdziesz w portalu internetowym:
www.europass.org.pl

KRAJOWE CENTRUM EUROPASS

Krajowe Centra Europass (KCE) są jednostkami odpowiedzialnymi za promowanie dokumentów wymienionych w Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitych ram w zakresie przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass) oraz za koordynację, we współpracy z odpowiednimi władzami krajowymi, działań związanych z ich wdrażaniem.


W Polsce rolę Krajowego Centrum Europass, na mocy Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 stycznia 2005 r., pełni Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundacji „Fundusz Współpracy”.


Zespół Krajowego Centrum Europass

Kinga Motysia - kierownik
Agnieszka Luck
Aleksandra Minkiewicz
Ireneusz Kwiecień

 

KRAJOWE CENTRUM EUROPASS
Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundacja „Fundusz Współpracy”
00-444 Warszawa, ul. Górnośląska 4a
tel.: (22) 450 98 57, 450 99 64, faks: (22) 450 98 56
http://www.europass.org.pl
europass@cofund.org.pl

Więcej...
    Copyright © 2004-2008  cpk.put.poznan.pl, All rights reserved Strona stworzona przez CZSK PP